AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN - European Destinations of Excellence) ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak/farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından her yıl farklı bir tema doğrultusunda, projeye başvuran ülkelerin ulusal turizm otoriteleri ile işbirliği içinde “Avrupalı Seçkin Destinasyonlar” yarışması düzenlenmekte, sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyen ve gelişim gösterme potansiyeli yüksek destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim ağına dahil edilmektedir. 

Avrupa Komisyonu tarafından seçilen ve EDEN ağına dahil olan destinasyonlar için tanıtım filmleri hazırlanmakta, ödül töreni düzenlenmekte ve basın, internet ve sosyal medya araçları ile tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.


Projenin Avrupa boyutunda genel amaçları aşağıdaki şekildedir:

  • Avrupa turist destinasyonlarının (özellikle az bilinen) görünürlüğünü artırmak,
  • Avrupa’nın turist çeşitliliği ve niteliğinin fark edilmesini sağlamak,
  • Turist akışını az bilinen destinasyonlara doğru yönelterek dönemsel ve bölgesel turist yoğunluğunu dengelemeye yardımcı olmak,
  • Avrupa seviyesinde iyi uygulamaların karşılıklı değişimi için platform yaratmak,
  • Destinasyonlar arası ağ kurulmasını teşvik etmek,
  • Diğer destinasyonları, sürdürülebilir turizm gelişim modeline uyum sağlamaya yönelik olarak teşvik etmek,
  • Avrupa Birliğinin çok kültürlü niteliğine katkıda bulunmak,
  • Ödül töreni ve tanıtım faaliyetleri ile EDEN markasına dikkat çekmek.

Avrupa Komisyonu'nun EDEN projesine ilişkin internet sitesi için tıklayınız

Önceki yıllarda Avrupa genelinde seçilmiş olan tüm destinasyonlara ilişkin daha fazla bilgi alınabilecek Avrupa Komisyonu'nun ilgili internet sitesi için tıklayınız.  

Önceki yıllarda ülkemiz tarafından seçilmiş olan destinasyonlara ilişkin daha fazla bilgi alınabilecek Avrupa Komisyonu'nun ilgili internet sitesi için tıklayınız.  
cosme eden bayrak.jpg