AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR

COSME Programı EDEN 2022 - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi Destek Başvurusuna Yönelik Çalıştay - 02 Haziran 2021

COSME Programı EDEN 2022 - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Girişimi Destek Başvurusuna Yönelik Çalıştay - 02 Haziran 2021

 

Ülkemiz ve Avrupa Komisyonu COSME  Programı  ortak  finansmanı  ile  yürütülen  Avrupalı Seçkin  Destinasyonlar  Projesi  (EDEN-European  Destinations  of  Excellence)    Avrupa  turist destinasyonlarının ortak/farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekerek turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayıp ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Son başvuru tarihi 16 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 17:00 olarak belirlenen ve 2022 teması "Sürdürülebilir Turizm Öncüsü" (Sustainable Tourism Pioneer) olan yarışma hem AB’den hem de AB dışından COSME Programına katılan 25.000-100.000 nüfuslu destinasyonlara açıktır.

Projenin 2022 yılı kazananı AB genelinde sürdürülebilir turizmin öncüsü olarak tanıtılacak ve daha yeşil bir turizme geçişte öncü olacaktır.

Projeden ülkemizin etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını teminen program konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla EDEN 2022'ye yönelik olarak  2 Haziran 2021 tarihinde COSME Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından "COSME Türkiye-Enhancing Coordination and konuluPromotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastrucure" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

İlgili materyaller olan “Başvuru Rehberi”, “Yeşil Seyahat ve Turizm Ekonomisi Geçiş̧ Tavsiye Raporu” ve “Eğitim Modülü” bağlantılarda yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın EDEN2022 sitesini ziyaret edebilirsiniz.