AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) - 2022 yılı çağrısı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programı’nın (EDEN) amacı, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmektir.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu; her yıl yeni bir tema belirleyerek program açmakta, başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara “Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü” verilmekte ve Avrupa çapında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Seçilen destinasyonlar, EDEN ağına dâhil olmakta ve tanıtım ve kapasite geliştirme toplantılarına davet edilmektedir. Bu çalışmalar, destinasyon temsilcilerinin sürdürülebilir turizm konusunda farkındalıklarının gelişmesine ve diğer ülkelerdeki deneyim ve uygulamalar konusunda bilgilerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nin (EDEN) - 2022 seçmeleri "Sürdürülebilir Turizm Öncüsü" (Sustainable Tourism Pioneer) teması ile yürütülecektir. Yarışma, hem AB’den hem de AB dışından COSME programına katılan ülkelerin, 25.000 - 100.000 nüfuslu destinasyonlarına açıktır. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nin 2022 kazananı AB genelinde sürdürülebilir turizmin öncüsü olarak tanınacak, daha yeşil sürdürülebilir bir turizme geçişte öncü olacaktır.

Kazanan destinasyonun medyada ve çevrimiçi olarak tanıtılması için iletişim uzmanı ve markalaşma desteği sağlanacaktır. Destinasyonun öne çıkmasına yardımcı olan sürdürülebilir uygulamaları vurgulayan bir video hazırlanacaktır. Ayrıca şehrin profilini yükseltmek ve turizmi artırmak için kazanan destinasyon AB tarafından tanıtılacaktır.

Programa ilişkin detaylı bilgi ve çevrimiçi başvuru bilgisi için tıklayınız.

Başvurular doğrudan Avrupa Birliği İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler ( DG GROW) Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır.

Başvurular için son tarih 16 Haziran 2021 günü saat 17:00’dir.